GUTHI – DHANAVAJRA VAJRACHARYA

तिमीहरूको ग्रामको सौमाभित्का ठाउँमा पहिलेका राजाहरूले र अरू सञ्जनहरूले पुण्य बढोस्‌ भनी जुन खेतहरू दान दिइएका …

GUTHI – DHANAVAJRA VAJRACHARYA Read More