Daily Archives: 9 August, 2019


dhanavajra
तिमीहरूको ग्रामको सौमाभित्का ठाउँमा पहिलेका राजाहरूले र अरू सञ्जनहरूले पुण्य बढोस्‌ भनी जुन खेतहरू दान दिइएका थिए, कसैले पनि तिनीहरूको हिनामिना गर्न नपाओस् भन्नाका लागि र धेरै कालसम्म ती कायम […]

GUTHI – DHANAVAJRA VAJRACHARYA