Training

In-School training for twenty Primary School at Bajhang   OLE Nepal recently conducted in-school training for 20 primary school teachers …

Training Read More

NEPAL BASE – vacancy – OJT

कर्मचारी आवश्कता सम्बन्धि सुचना प्रकाशन गर्ने मिति २०७२ जेठ २४ गते ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेशन (बेस) आम सदस्यतामा आधारित एउटा गैर …

NEPAL BASE – vacancy – OJT Read More